Umbraco CMS

Programmering

Neoweb har erfaring med programmering av interaktive nettsider og registreringssystemer via nettleseren fra år 2001. Noen år senere ble et par høyskolefag i programmering i Java (objektorientert) og programmering i Visual Basic fullført som dannet startgrunnlaget for objektorientert programmering i ASP.NET C#, samt et deltidsstudie i dynamisk webutvikling med bruk av Visual Basic.NET og MS SQL Server.

Kurs: Active Server Pages (også kalt klassisk ASP), ASP.NET Web Applications, samt prosjektledelse av webprosjekter.

MS Visual Studio: I de senere år har klassisk ASP blitt erstattet av ASP.NET, et langt kraftigere, objektorientert rammeverk som benytter C# (C Sharp) eller Visual Basic.NET som programmeringsspråk hvor presentasjon og koder er separert med bruk av WebForms (i motsetning til klassisk ASP). ASP.NET MVC C# er hovedfokuset i dag.

Dette nettstedet er derimot utviklet med bruk av:

Programmering i Visual Studio benyttes feks. nå man skal:

  • Programmere interaktive nettsider, nettapplikasjoner og nettjenester
  • Benytte standard nettleser til å kommunisere direkte med databaser
  • Utvikle registreringssystemer via nettleser som grensesnitt
  • Programmer for Windows forekommer også.

Link til eksempel på tidligere nettregistreringssystem (info er fjernet) programmert i ASP.NET C# og MSSQL. I dette tilfellet ble ikke designet vektlagt pga. kostnadene men hva kunden ønsket å registrere: Verktøy, salg, logistikk, lageroversikt, kunder, kontakter, kundeaktiviteter (CRM), filarkiv, brukerrettigheter og rapportene de hadde behov for når de skulle registrere oljebrønnutstyr av typen PBL Multiple Activation Bypass System.

Link til eksempel til system for konsertanmeldelser, klar for videreutvikling etter kundens ønsker.

Adobe Dreamweaver (tidligere Macromedia), med bruk av klassisk ASP har blitt benyttet til wedesign og webutvikling fra starten, da Neoweb ble etablert, og benyttes fortsatt i noen solgte løsninger. Klassisk ASP er mer et skriptspråk enn et programmeringspråk, og består av teknologier som: