Databasedesign

DatabasediagramEksempel på raske databaseoppslag uten sideoppdatering i fane Postnumre.


Neoweb har designet relasjonsdatabaser i MSSQL siden midten av 2000-tallet som ofte ligger i bakgrunnen av bl.a nettsider for å unngå overflødige data og dobbeltlagring. Samme prossess benyttes også ved andre typer relasjonsdatabaser som Oracle, Access og MySQL, og de har alle et SQL-språk som er meget likt hverandre. Erfaringer med Access fra midten av 1990-tallet, samt noe erfaring med spørringer mot Oracle.

 

I samarbeid med kunden går man først gjennom en planleggingsprosess før databasen konstrueres:

  • Funksjonalitet: Hva skal systemet gjøre? Nødvendige rapporter, hvilke aktører.
  • Databehov: Nødvendige data, hvor hentes data fra, hvordan er data relatert.
  • Dataintegritet: Tillatte/gyldige verdier, hva er obligatorisk, autosletting av relaterte data?
  • Sikkerhet: Trenger brukerne brukernavn/passord?, forskjellige tilgangsnivåer, revisjonshistorikk.
  • Miljø: Erstatte eksistsrende system?, eventuell samhandling med andre systemer.

Ut fra felles idedugnad lages et kravsdokument (spec) med en oversikt over databasens innhold, og hva som skal prioriteres hvis den opprinnelige planenen underveis må endres, slik at budsjettet blir overholdt. Under idédugnaden bør man også ha som felles mål at man i felleskap tenker gjennom mulige fremtidige behov, som kan lette en eventuell framtidig oppgradering av databasen.

Postnr. Poststed Kommunenr. Kommune Kategori
0001 OSLO 0301 OSLO P
0010 OSLO 0301 OSLO B
0015 OSLO 0301 OSLO B
0018 OSLO 0301 OSLO G
0021 OSLO 0301 OSLO P
0024 OSLO 0301 OSLO P
0025 OSLO 0301 OSLO P
0026 OSLO 0301 OSLO B
0028 OSLO 0301 OSLO P
0030 OSLO 0301 OSLO P
0031 OSLO 0301 OSLO P
0032 OSLO 0301 OSLO P
0033 OSLO 0301 OSLO P
0034 OSLO 0301 OSLO P
0037 OSLO 0301 OSLO B
0040 OSLO 0301 OSLO S
0045 OSLO 0301 OSLO G
0046 OSLO 0301 OSLO S
0047 OSLO 0301 OSLO S
0048 OSLO 0301 OSLO P
0050 OSLO 0301 OSLO G
0051 OSLO 0301 OSLO P
0055 OSLO 0301 OSLO P
0060 OSLO 0301 OSLO S
0101 OSLO 0301 OSLO P
0102 OSLO 0301 OSLO P
0103 OSLO 0301 OSLO P
0104 OSLO 0301 OSLO P
0105 OSLO 0301 OSLO P
0106 OSLO 0301 OSLO P
0107 OSLO 0301 OSLO P
0109 OSLO 0301 OSLO P
0110 OSLO 0301 OSLO P
0111 OSLO 0301 OSLO P
0112 OSLO 0301 OSLO P
0113 OSLO 0301 OSLO P
0114 OSLO 0301 OSLO P
0115 OSLO 0301 OSLO P
0116 OSLO 0301 OSLO P
0117 OSLO 0301 OSLO P
0118 OSLO 0301 OSLO P
0119 OSLO 0301 OSLO P
0120 OSLO 0301 OSLO P
0121 OSLO 0301 OSLO P
0122 OSLO 0301 OSLO P
0123 OSLO 0301 OSLO P
0124 OSLO 0301 OSLO P
0125 OSLO 0301 OSLO P
0128 OSLO 0301 OSLO P
0129 OSLO 0301 OSLO P
0130 OSLO 0301 OSLO P
0131 OSLO 0301 OSLO P
0132 OSLO 0301 OSLO P
0133 OSLO 0301 OSLO P
0134 OSLO 0301 OSLO P
0135 OSLO 0301 OSLO P
0136 OSLO 0301 OSLO P
0138 OSLO 0301 OSLO P
0139 OSLO 0301 OSLO G
0140 OSLO 0301 OSLO P
0150 OSLO 0301 OSLO G
0151 OSLO 0301 OSLO G
0152 OSLO 0301 OSLO G
0153 OSLO 0301 OSLO G
0154 OSLO 0301 OSLO G
0155 OSLO 0301 OSLO G
0157 OSLO 0301 OSLO G
0158 OSLO 0301 OSLO G
0159 OSLO 0301 OSLO G
0160 OSLO 0301 OSLO G
0161 OSLO 0301 OSLO G
0162 OSLO 0301 OSLO G
0164 OSLO 0301 OSLO G
0165 OSLO 0301 OSLO G
0166 OSLO 0301 OSLO G
0167 OSLO 0301 OSLO G
0168 OSLO 0301 OSLO G
0169 OSLO 0301 OSLO G
0170 OSLO 0301 OSLO G
0171 OSLO 0301 OSLO G
0172 OSLO 0301 OSLO G
0173 OSLO 0301 OSLO G
0174 OSLO 0301 OSLO G
0175 OSLO 0301 OSLO G
0176 OSLO 0301 OSLO G
0177 OSLO 0301 OSLO G
0178 OSLO 0301 OSLO G
0179 OSLO 0301 OSLO G
0180 OSLO 0301 OSLO G
0181 OSLO 0301 OSLO G
0182 OSLO 0301 OSLO G
0183 OSLO 0301 OSLO G
0184 OSLO 0301 OSLO G
0185 OSLO 0301 OSLO G
0186 OSLO 0301 OSLO G
0187 OSLO 0301 OSLO G
0188 OSLO 0301 OSLO G
0190 OSLO 0301 OSLO G
0191 OSLO 0301 OSLO G
0192 OSLO 0301 OSLO G
0193 OSLO 0301 OSLO G
0194 OSLO 0301 OSLO G
0195 OSLO 0301 OSLO G
0196 OSLO 0301 OSLO G
0198 OSLO 0301 OSLO G
0201 OSLO 0301 OSLO P
0202 OSLO 0301 OSLO P
0203 OSLO 0301 OSLO P
0204 OSLO 0301 OSLO P
0207 OSLO 0301 OSLO P
0208 OSLO 0301 OSLO P
0211 OSLO 0301 OSLO P
0212 OSLO 0301 OSLO P
0213 OSLO 0301 OSLO P
0214 OSLO 0301 OSLO P
0215 OSLO 0301 OSLO P
0216 OSLO 0301 OSLO P
0217 OSLO 0301 OSLO P
0218 OSLO 0301 OSLO P
0230 OSLO 0301 OSLO P
0240 OSLO 0301 OSLO P
0244 OSLO 0301 OSLO P
0247 OSLO 0301 OSLO P
0250 OSLO 0301 OSLO G
0251 OSLO 0301 OSLO G
0252 OSLO 0301 OSLO G
0253 OSLO 0301 OSLO G
0254 OSLO 0301 OSLO G
0255 OSLO 0301 OSLO G
0256 OSLO 0301 OSLO G
0257 OSLO 0301 OSLO G
0258 OSLO 0301 OSLO G
0259 OSLO 0301 OSLO G
0260 OSLO 0301 OSLO G
0262 OSLO 0301 OSLO G
0263 OSLO 0301 OSLO G
0264 OSLO 0301 OSLO G
0265 OSLO 0301 OSLO G
0266 OSLO 0301 OSLO G
0267 OSLO 0301 OSLO G
0268 OSLO 0301 OSLO G
0270 OSLO 0301 OSLO G
0271 OSLO 0301 OSLO G
0272 OSLO 0301 OSLO G
0273 OSLO 0301 OSLO G
0274 OSLO 0301 OSLO G
0275 OSLO 0301 OSLO G
0276 OSLO 0301 OSLO G
0277 OSLO 0301 OSLO G
0278 OSLO 0301 OSLO G
0279 OSLO 0301 OSLO G
0280 OSLO 0301 OSLO G
0281 OSLO 0301 OSLO G
0282 OSLO 0301 OSLO G
0283 OSLO 0301 OSLO G
0284 OSLO 0301 OSLO G
0286 OSLO 0301 OSLO G
0287 OSLO 0301 OSLO G
0301 OSLO 0301 OSLO P
0302 OSLO 0301 OSLO P
0303 OSLO 0301 OSLO P
0304 OSLO 0301 OSLO P
0305 OSLO 0301 OSLO P
0306 OSLO 0301 OSLO P
0307 OSLO 0301 OSLO P
0308 OSLO 0301 OSLO P
0309 OSLO 0301 OSLO P
0311 OSLO 0301 OSLO P
0313 OSLO 0301 OSLO P
0314 OSLO 0301 OSLO P
0315 OSLO 0301 OSLO P
0316 OSLO 0301 OSLO P
0317 OSLO 0301 OSLO P
0318 OSLO 0301 OSLO P
0319 OSLO 0301 OSLO P
0323 OSLO 0301 OSLO P
0330 OSLO 0301 OSLO P
0340 OSLO 0301 OSLO B
0349 OSLO 0301 OSLO G
0350 OSLO 0301 OSLO G
0351 OSLO 0301 OSLO G
0352 OSLO 0301 OSLO G
0353 OSLO 0301 OSLO G
0354 OSLO 0301 OSLO G
0355 OSLO 0301 OSLO G
0356 OSLO 0301 OSLO G
0357 OSLO 0301 OSLO G
0358 OSLO 0301 OSLO G
0359 OSLO 0301 OSLO G
0360 OSLO 0301 OSLO G
0361 OSLO 0301 OSLO G
0362 OSLO 0301 OSLO G
0363 OSLO 0301 OSLO G
0364 OSLO 0301 OSLO G
0365 OSLO 0301 OSLO G
0366 OSLO 0301 OSLO G
0367 OSLO 0301 OSLO G
0368 OSLO 0301 OSLO G
0369 OSLO 0301 OSLO G
0370 OSLO 0301 OSLO G
0371 OSLO 0301 OSLO G
0372 OSLO 0301 OSLO G
0373 OSLO 0301 OSLO G
0374 OSLO 0301 OSLO G
0375 OSLO 0301 OSLO G
0376 OSLO 0301 OSLO G
0377 OSLO 0301 OSLO G
0378 OSLO 0301 OSLO G
0379 OSLO 0301 OSLO G
0380 OSLO 0301 OSLO G
0381 OSLO 0301 OSLO G
0382 OSLO 0301 OSLO G
0383 OSLO 0301 OSLO G
0401 OSLO 0301 OSLO P
0402 OSLO 0301 OSLO P
0403 OSLO 0301 OSLO P
0404 OSLO 0301 OSLO P
0405 OSLO 0301 OSLO P
0406 OSLO 0301 OSLO P
0408 OSLO 0301 OSLO P
0409 OSLO 0301 OSLO P
0410 OSLO 0301 OSLO P
0411 OSLO 0301 OSLO P
0412 OSLO 0301 OSLO P
0413 OSLO 0301 OSLO P
0415 OSLO 0301 OSLO P
0421 OSLO 0301 OSLO P
0422 OSLO 0301 OSLO P
0423 OSLO 0301 OSLO P
0424 OSLO 0301 OSLO P
0440 OSLO 0301 OSLO P
0441 OSLO 0301 OSLO P
0442 OSLO 0301 OSLO P
0445 OSLO 0301 OSLO G
0450 OSLO 0301 OSLO G
0451 OSLO 0301 OSLO G
0452 OSLO 0301 OSLO G
0454 OSLO 0301 OSLO G
0455 OSLO 0301 OSLO G
0456 OSLO 0301 OSLO G
0457 OSLO 0301 OSLO G
0458 OSLO 0301 OSLO G
0459 OSLO 0301 OSLO G
0460 OSLO 0301 OSLO G
0461 OSLO 0301 OSLO G
0462 OSLO 0301 OSLO G
0463 OSLO 0301 OSLO G
0464 OSLO 0301 OSLO G
0465 OSLO 0301 OSLO G
0467 OSLO 0301 OSLO G
0468 OSLO 0301 OSLO G
0469 OSLO 0301 OSLO G
0470 OSLO 0301 OSLO G
0472 OSLO 0301 OSLO G
0473 OSLO 0301 OSLO G
0474 OSLO 0301 OSLO G
0475 OSLO 0301 OSLO G
0476 OSLO 0301 OSLO G
0477 OSLO 0301 OSLO G
0478 OSLO 0301 OSLO G
0479 OSLO 0301 OSLO G
0480 OSLO 0301 OSLO G
0481 OSLO 0301 OSLO G
0482 OSLO 0301 OSLO G
0483 OSLO 0301 OSLO G
0484 OSLO 0301 OSLO G
0485 OSLO 0301 OSLO G
0486 OSLO 0301 OSLO G
0487 OSLO 0301 OSLO G
0488 OSLO 0301 OSLO G
0489 OSLO 0301 OSLO G
0490 OSLO 0301 OSLO G
0491 OSLO 0301 OSLO G
0492 OSLO 0301 OSLO G
0493 OSLO 0301 OSLO G
0494 OSLO 0301 OSLO G
0495 OSLO 0301 OSLO G
0496 OSLO 0301 OSLO G
0501 OSLO 0301 OSLO P
0502 OSLO 0301 OSLO P
0503 OSLO 0301 OSLO P
0504 OSLO 0301 OSLO P
0505 OSLO 0301 OSLO P
0506 OSLO 0301 OSLO P
0507 OSLO 0301 OSLO P
0508 OSLO 0301 OSLO P
0509 OSLO 0301 OSLO P
0510 OSLO 0301 OSLO P
0511 OSLO 0301 OSLO P
0512 OSLO 0301 OSLO P
0513 OSLO 0301 OSLO P
0515 OSLO 0301 OSLO P
0516 OSLO 0301 OSLO P
0517 OSLO 0301 OSLO P
0518 OSLO 0301 OSLO P
0520 OSLO 0301 OSLO P
0540 OSLO 0301 OSLO S
0550 OSLO 0301 OSLO G
0551 OSLO 0301 OSLO G
0552 OSLO 0301 OSLO G
0553 OSLO 0301 OSLO G
0554 OSLO 0301 OSLO G
0555 OSLO 0301 OSLO G
0556 OSLO 0301 OSLO G
0557 OSLO 0301 OSLO G
0558 OSLO 0301 OSLO G
0559 OSLO 0301 OSLO G
0560 OSLO 0301 OSLO G
0561 OSLO 0301 OSLO G
0562 OSLO 0301 OSLO G
0563 OSLO 0301 OSLO G
0564 OSLO 0301 OSLO G
0565 OSLO 0301 OSLO G
0566 OSLO 0301 OSLO G
0567 OSLO 0301 OSLO G
0568 OSLO 0301 OSLO G
0569 OSLO 0301 OSLO G
0570 OSLO 0301 OSLO G
0571 OSLO 0301 OSLO G
0572 OSLO 0301 OSLO G
0573 OSLO 0301 OSLO G
0574 OSLO 0301 OSLO G
0575 OSLO 0301 OSLO G
0576 OSLO 0301 OSLO G
0577 OSLO 0301 OSLO G
0578 OSLO 0301 OSLO G
0579 OSLO 0301 OSLO G
0580 OSLO 0301 OSLO G
0581 OSLO 0301 OSLO G
0582 OSLO 0301 OSLO G
0583 OSLO 0301 OSLO G
0584 OSLO 0301 OSLO G
0585 OSLO 0301 OSLO G
0586 OSLO 0301 OSLO G
0587 OSLO 0301 OSLO G
0588 OSLO 0301 OSLO G
0589 OSLO 0301 OSLO G
0590 OSLO 0301 OSLO G
0591 OSLO 0301 OSLO G
0592 OSLO 0301 OSLO G
0593 OSLO 0301 OSLO G
0594 OSLO 0301 OSLO G
0595 OSLO 0301 OSLO G
0596 OSLO 0301 OSLO G
0597 OSLO 0301 OSLO G
0598 OSLO 0301 OSLO G
0601 OSLO 0301 OSLO P
0602 OSLO 0301 OSLO P
0603 OSLO 0301 OSLO P
0604 OSLO 0301 OSLO P
0605 OSLO 0301 OSLO P
0606 OSLO 0301 OSLO P
0607 OSLO 0301 OSLO P
0608 OSLO 0301 OSLO P
0609 OSLO 0301 OSLO P
0611 OSLO 0301 OSLO P
0612 OSLO 0301 OSLO P
0613 OSLO 0301 OSLO P
0614 OSLO 0301 OSLO P
0615 OSLO 0301 OSLO P
0616 OSLO 0301 OSLO P
0617 OSLO 0301 OSLO P
0618 OSLO 0301 OSLO P
0619 OSLO 0301 OSLO P
0620 OSLO 0301 OSLO P
0621 OSLO 0301 OSLO P
0622 OSLO 0301 OSLO P
0623 OSLO 0301 OSLO P
0624 OSLO 0301 OSLO P
0626 OSLO 0301 OSLO P
0650 OSLO 0301 OSLO G
0651 OSLO 0301 OSLO G
0652 OSLO 0301 OSLO G
0653 OSLO 0301 OSLO G
0654 OSLO 0301 OSLO G
0655 OSLO 0301 OSLO G
0656 OSLO 0301 OSLO G
0657 OSLO 0301 OSLO G
0658 OSLO 0301 OSLO G
0659 OSLO 0301 OSLO G
0660 OSLO 0301 OSLO G
0661 OSLO 0301 OSLO G
0662 OSLO 0301 OSLO G
0663 OSLO 0301 OSLO G
0664 OSLO 0301 OSLO G
0665 OSLO 0301 OSLO G
0666 OSLO 0301 OSLO G
0667 OSLO 0301 OSLO G
0668 OSLO 0301 OSLO G
0669 OSLO 0301 OSLO G
0670 OSLO 0301 OSLO G
0671 OSLO 0301 OSLO G
0672 OSLO 0301 OSLO G
0673 OSLO 0301 OSLO G
0674 OSLO 0301 OSLO G
0675 OSLO 0301 OSLO G
0676 OSLO 0301 OSLO G
0677 OSLO 0301 OSLO G
0678 OSLO 0301 OSLO G
0679 OSLO 0301 OSLO G
0680 OSLO 0301 OSLO G
0681 OSLO 0301 OSLO G
0682 OSLO 0301 OSLO G
0683 OSLO 0301 OSLO G
0684 OSLO 0301 OSLO G
0685 OSLO 0301 OSLO G
0686 OSLO 0301 OSLO G
0687 OSLO 0301 OSLO G
0688 OSLO 0301 OSLO G
0689 OSLO 0301 OSLO G
0690 OSLO 0301 OSLO G
0691 OSLO 0301 OSLO G
0692 OSLO 0301 OSLO G
0693 OSLO 0301 OSLO G
0694 OSLO 0301 OSLO G
0701 OSLO 0301 OSLO P
0702 OSLO 0301 OSLO P
0705 OSLO 0301 OSLO P
0710 OSLO 0301 OSLO P
0712 OSLO 0301 OSLO P
0750 OSLO 0301 OSLO G
0751 OSLO 0301 OSLO G
0752 OSLO 0301 OSLO G
0753 OSLO 0301 OSLO G
0754 OSLO 0301 OSLO G
0755 OSLO 0301 OSLO G
0756 OSLO 0301 OSLO G
0757 OSLO 0301 OSLO G
0758 OSLO 0301 OSLO G
0760 OSLO 0301 OSLO G
0763 OSLO 0301 OSLO G
0764 OSLO 0301 OSLO G
0765 OSLO 0301 OSLO G
0766 OSLO 0301 OSLO G
0767 OSLO 0301 OSLO G
0768 OSLO 0301 OSLO G
0770 OSLO 0301 OSLO G
0771 OSLO 0301 OSLO G
0772 OSLO 0301 OSLO G
0773 OSLO 0301 OSLO G
0774 OSLO 0301 OSLO G
0775 OSLO 0301 OSLO G
0776 OSLO 0301 OSLO G
0777 OSLO 0301 OSLO G
0778 OSLO 0301 OSLO G
0779 OSLO 0301 OSLO G
0781 OSLO 0301 OSLO G
0782 OSLO 0301 OSLO G
0783 OSLO 0301 OSLO G
0784 OSLO 0301 OSLO G
0785 OSLO 0301 OSLO G
0786 OSLO 0301 OSLO G
0787 OSLO 0301 OSLO G
0788 OSLO 0301 OSLO G
0789 OSLO 0301 OSLO G
0790 OSLO 0301 OSLO G
0791 OSLO 0301 OSLO G
0801 OSLO 0301 OSLO P
0805 OSLO 0301 OSLO P
0806 OSLO 0301 OSLO P
0807 OSLO 0301 OSLO P
0840 OSLO 0301 OSLO P
0850 OSLO 0301 OSLO G
0851 OSLO 0301 OSLO G
0852 OSLO 0301 OSLO G
0853 OSLO 0301 OSLO G
0854 OSLO 0301 OSLO G
0855 OSLO 0301 OSLO G
0856 OSLO 0301 OSLO G
0857 OSLO 0301 OSLO G
0858 OSLO 0301 OSLO G
0860 OSLO 0301 OSLO G
0861 OSLO 0301 OSLO G
0862 OSLO 0301 OSLO G
0863 OSLO 0301 OSLO G
0864 OSLO 0301 OSLO G
0870 OSLO 0301 OSLO G
0871 OSLO 0301 OSLO G
0872 OSLO 0301 OSLO G
0873 OSLO 0301 OSLO G
0874 OSLO 0301 OSLO G
0875 OSLO 0301 OSLO G
0876 OSLO 0301 OSLO G
0877 OSLO 0301 OSLO G
0880 OSLO 0301 OSLO G
0881 OSLO 0301 OSLO G
0882 OSLO 0301 OSLO G
0883 OSLO 0301 OSLO G
0884 OSLO 0301 OSLO G
0890 OSLO 0301 OSLO G
0891 OSLO 0301 OSLO G
0901 OSLO 0301 OSLO P
0902 OSLO 0301 OSLO P
0903 OSLO 0301 OSLO P
0904 OSLO 0301 OSLO P
0905 OSLO 0301 OSLO P
0907 OSLO 0301 OSLO P
0908 OSLO 0301 OSLO P
0913 OSLO 0301 OSLO P
0914 OSLO 0301 OSLO P
0915 OSLO 0301 OSLO P
0950 OSLO 0301 OSLO G
0951 OSLO 0301 OSLO G
0952 OSLO 0301 OSLO G
0953 OSLO 0301 OSLO G
0954 OSLO 0301 OSLO G
0955 OSLO 0301 OSLO G
0956 OSLO 0301 OSLO G
0957 OSLO 0301 OSLO G
0958 OSLO 0301 OSLO G
0959 OSLO 0301 OSLO G
0960 OSLO 0301 OSLO G
0962 OSLO 0301 OSLO G
0963 OSLO 0301 OSLO G
0964 OSLO 0301 OSLO G
0968 OSLO 0301 OSLO G
0969 OSLO 0301 OSLO G
0970 OSLO 0301 OSLO G
0971 OSLO 0301 OSLO G
0972 OSLO 0301 OSLO G
0973 OSLO 0301 OSLO G
0975 OSLO 0301 OSLO G
0976 OSLO 0301 OSLO G
0977 OSLO 0301 OSLO G
0978 OSLO 0301 OSLO G
0979 OSLO 0301 OSLO G
0980 OSLO 0301 OSLO G
0981 OSLO 0301 OSLO G
0982 OSLO 0301 OSLO G
0983 OSLO 0301 OSLO G
0984 OSLO 0301 OSLO G
0985 OSLO 0301 OSLO G
0986 OSLO 0301 OSLO G
0987 OSLO 0301 OSLO G
0988 OSLO 0301 OSLO G
1001 OSLO 0301 OSLO P
1003 OSLO 0301 OSLO P
1005 OSLO 0301 OSLO P
1006 OSLO 0301 OSLO P
1007 OSLO 0301 OSLO P
1008 OSLO 0301 OSLO P
1009 OSLO 0301 OSLO P
1011 OSLO 0301 OSLO P
1051 OSLO 0301 OSLO G
1052 OSLO 0301 OSLO G
1053 OSLO 0301 OSLO G
1054 OSLO 0301 OSLO G
1055 OSLO 0301 OSLO G
1056 OSLO 0301 OSLO G
1061 OSLO 0301 OSLO G
1062 OSLO 0301 OSLO G
1063 OSLO 0301 OSLO G
1064 OSLO 0301 OSLO G
1065 OSLO 0301 OSLO G
1067 OSLO 0301 OSLO G
1068 OSLO 0301 OSLO G
1069 OSLO 0301 OSLO G
1071 OSLO 0301 OSLO G
1081 OSLO 0301 OSLO G
1083 OSLO 0301 OSLO G
1084 OSLO 0301 OSLO G
1086 OSLO 0301 OSLO G
1087 OSLO 0301 OSLO G
1088 OSLO 0301 OSLO G
1089 OSLO 0301 OSLO G
1101 OSLO 0301 OSLO P
1102 OSLO 0301 OSLO P
1108 OSLO 0301 OSLO P
1109 OSLO 0301 OSLO P
1112 OSLO 0301 OSLO P
1150 OSLO 0301 OSLO G
1151 OSLO 0301 OSLO G
1152 OSLO 0301 OSLO G
1153 OSLO 0301 OSLO G
1154 OSLO 0301 OSLO G
1155 OSLO 0301 OSLO G
1156 OSLO 0301 OSLO G
1157 OSLO 0301 OSLO G
1158 OSLO 0301 OSLO G
1160 OSLO 0301 OSLO G
1161 OSLO 0301 OSLO G
1162 OSLO 0301 OSLO G
1163 OSLO 0301 OSLO G
1164 OSLO 0301 OSLO G
1165 OSLO 0301 OSLO G
1166 OSLO 0301 OSLO G
1167 OSLO 0301 OSLO G
1168 OSLO 0301 OSLO G
1169 OSLO 0301 OSLO G
1170 OSLO 0301 OSLO G
1172 OSLO 0301 OSLO G
1176 OSLO 0301 OSLO G
1177 OSLO 0301 OSLO G
1178 OSLO 0301 OSLO G
1179 OSLO 0301 OSLO G
1181 OSLO 0301 OSLO G
1182 OSLO 0301 OSLO G
1184 OSLO 0301 OSLO G
1185 OSLO 0301 OSLO G
1187 OSLO 0301 OSLO G
1188 OSLO 0301 OSLO G
1189 OSLO 0301 OSLO G
1201 OSLO 0301 OSLO P
1203 OSLO 0301 OSLO P
1204 OSLO 0301 OSLO P
1205 OSLO 0301 OSLO P
1207 OSLO 0301 OSLO P
1214 OSLO 0301 OSLO P
1215 OSLO 0301 OSLO P
1250 OSLO 0301 OSLO G
1251 OSLO 0301 OSLO G
1252 OSLO 0301 OSLO G
1253 OSLO 0301 OSLO G
1254 OSLO 0301 OSLO G
1255 OSLO 0301 OSLO G
1256 OSLO 0301 OSLO G
1257 OSLO 0301 OSLO G
1258 OSLO 0301 OSLO G
1259 OSLO 0301 OSLO G
1262 OSLO 0301 OSLO G
1263 OSLO 0301 OSLO G
1266 OSLO 0301 OSLO G
1270 OSLO 0301 OSLO G
1271 OSLO 0301 OSLO G
1272 OSLO 0301 OSLO G
1273 OSLO 0301 OSLO G
1274 OSLO 0301 OSLO G
1275 OSLO 0301 OSLO G
1278 OSLO 0301 OSLO G
1279 OSLO 0301 OSLO G
1281 OSLO 0301 OSLO G
1283 OSLO 0301 OSLO G
1284 OSLO 0301 OSLO G
1285 OSLO 0301 OSLO G
1286 OSLO 0301 OSLO G
1290 OSLO 0301 OSLO G
1291 OSLO 0301 OSLO G
1294 OSLO 0301 OSLO G
1295 OSLO 0301 OSLO G
1300 SANDVIKA 0219 BÆRUM P
1301 SANDVIKA 0219 BÆRUM P
1302 SANDVIKA 0219 BÆRUM P
1303 SANDVIKA 0219 BÆRUM P
1304 SANDVIKA 0219 BÆRUM P
1305 HASLUM 0219 BÆRUM P
1306 SANDVIKA 0219 BÆRUM P
1307 FORNEBU 0219 BÆRUM P
1308 JAR 0219 BÆRUM P
1309 RUD 0219 BÆRUM P
1311 HØVIKODDEN 0219 BÆRUM G
1312 SLEPENDEN 0219 BÆRUM P
1313 VØYENENGA 0219 BÆRUM P
1314 VØYENENGA 0219 BÆRUM P
1316 EIKSMARKA 0219 BÆRUM P
1317 BÆRUMS VERK 0219 BÆRUM P
1318 BEKKESTUA 0219 BÆRUM P
1319 BEKKESTUA 0219 BÆRUM P
1321 STABEKK 0219 BÆRUM P
1322 HØVIK 0219 BÆRUM P
1323 HØVIK 0219 BÆRUM P
1324 LYSAKER 0219 BÆRUM P
1325 LYSAKER 0219 BÆRUM P
1326 LYSAKER 0219 BÆRUM P
1327 LYSAKER 0219 BÆRUM P
1328 HØVIK 0219 BÆRUM P
1329 LOMMEDALEN 0219 BÆRUM P
1330 FORNEBU 0219 BÆRUM P
1331 FORNEBU 0219 BÆRUM P
1332 ØSTERÅS 0219 BÆRUM P
1333 KOLSÅS 0219 BÆRUM P
1334 RYKKINN 0219 BÆRUM P
1335 SNARØYA 0219 BÆRUM P
1336 SANDVIKA 0219 BÆRUM G
1337 SANDVIKA 0219 BÆRUM G
1338 SANDVIKA 0219 BÆRUM G
1339 VØYENENGA 0219 BÆRUM G
1340 SKUI 0219 BÆRUM G
1341 SLEPENDEN 0219 BÆRUM G
1342 GJETTUM 0219 BÆRUM P
1344 HASLUM 0219 BÆRUM G
1346 GJETTUM 0219 BÆRUM G
1348 RYKKINN 0219 BÆRUM G
1349 RYKKINN 0219 BÆRUM G
1350 LOMMEDALEN 0219 BÆRUM G
1351 RUD 0219 BÆRUM G
1352 KOLSÅS 0219 BÆRUM G
1353 BÆRUMS VERK 0219 BÆRUM G
1354 BÆRUMS VERK 0219 BÆRUM G
1356 BEKKESTUA 0219 BÆRUM G
1357 BEKKESTUA 0219 BÆRUM G
1358 JAR 0219 BÆRUM G
1359 EIKSMARKA 0219 BÆRUM G
1360 FORNEBU 0219 BÆRUM G
1361 ØSTERÅS 0219 BÆRUM G
1362 HOSLE 0219 BÆRUM G
1363 HØVIK 0219 BÆRUM G
1364 FORNEBU 0219 BÆRUM G
1365 BLOMMENHOLM 0219 BÆRUM G
1366 LYSAKER 0219 BÆRUM G
1367 SNARØYA 0219 BÆRUM G
1368 STABEKK 0219 BÆRUM G
1369 STABEKK 0219 BÆRUM G
1371 ASKER 0220 ASKER P
1372 ASKER 0220 ASKER P
1373 ASKER 0220 ASKER P
1375 BILLINGSTAD 0220 ASKER P
1376 BILLINGSTAD 0220 ASKER P
1377 BILLINGSTAD 0220 ASKER P
1378 NESBRU 0220 ASKER P
1379 NESBRU 0220 ASKER P
1380 HEGGEDAL 0220 ASKER P
1381 VETTRE 0220 ASKER P
1383 ASKER 0220 ASKER G
1384 ASKER 0220 ASKER G
1385 ASKER 0220 ASKER G
1386 ASKER 0220 ASKER G
1387 ASKER 0220 ASKER G
1388 BORGEN 0220 ASKER G
1389 HEGGEDAL 0220 ASKER G
1390 VOLLEN 0220 ASKER G
1391 VOLLEN 0220 ASKER G
1392 VETTRE 0220 ASKER G
1393 VOLLEN 0220 ASKER P
1394 NESBRU 0220 ASKER G
1395 HVALSTAD 0220 ASKER G
1396 BILLINGSTAD 0220 ASKER G
1397 NESØYA 0220 ASKER G
1399 ASKER 0220 ASKER P
1400 SKI 0213 SKI G
1401 SKI 0213 SKI P
1402 SKI 0213 SKI P
1403 LANGHUS 0213 SKI P
1404 SIGGERUD 0213 SKI B
1405 LANGHUS 0213 SKI G
1406 SKI 0213 SKI G
1407 VINTERBRO 0214 ÅS G
1408 KRÅKSTAD 0213 SKI G
1409 SKOTBU 0213 SKI G
1410 KOLBOTN 0217 OPPEGÅRD G
1411 KOLBOTN 0217 OPPEGÅRD P
1412 SOFIEMYR 0217 OPPEGÅRD G
1413 TÅRNÅSEN 0217 OPPEGÅRD B
1414 TROLLÅSEN 0217 OPPEGÅRD G
1415 OPPEGÅRD 0217 OPPEGÅRD G
1416 OPPEGÅRD 0217 OPPEGÅRD P
1417 SOFIEMYR 0217 OPPEGÅRD P
1418 KOLBOTN 0217 OPPEGÅRD P
1419 OPPEGÅRD 0217 OPPEGÅRD P
1420 SVARTSKOG 0217 OPPEGÅRD G
1421 TROLLÅSEN 0217 OPPEGÅRD P
1429 VINTERBRO 0214 ÅS P
1430 ÅS 0214 ÅS G
1431 ÅS 0214 ÅS P
1432 ÅS 0214 ÅS P
1433 ÅS 0214 ÅS G
1434 ÅS 0214 ÅS G
1435 ÅS 0214 ÅS G
1440 DRØBAK 0215 FROGN G
1441 DRØBAK 0215 FROGN P
1442 DRØBAK 0215 FROGN P
1443 DRØBAK 0215 FROGN G
1444 DRØBAK 0215 FROGN G
1445 DRØBAK 0215 FROGN G
1446 DRØBAK 0215 FROGN G
1447 DRØBAK 0215 FROGN G
1448 DRØBAK 0215 FROGN G
1449 DRØBAK 0215 FROGN G
1450 NESODDTANGEN 0216 NESODDEN G
1451 NESODDTANGEN 0216 NESODDEN P
1452 NESODDTANGEN 0216 NESODDEN G
1453 BJØRNEMYR 0216 NESODDEN G
1454 FAGERSTRAND 0216 NESODDEN G
1455 NORDRE FROGN 0215 FROGN G
1456 NESODDTANGEN 0216 NESODDEN G
1457 FAGERSTRAND 0216 NESODDEN P
1458 FJELLSTRAND 0216 NESODDEN G
1459 NESODDEN 0216 NESODDEN G
1465 STRØMMEN 0231 SKEDSMO G
1466 STRØMMEN 0231 SKEDSMO G
1467 STRØMMEN 0231 SKEDSMO G
1468 FINSTADJORDET 0230 LØRENSKOG P
1469 RASTA 0230 LØRENSKOG P
1470 LØRENSKOG 0230 LØRENSKOG G
1471 LØRENSKOG 0230 LØRENSKOG P
1472 FJELLHAMAR 0230 LØRENSKOG G
1473 LØRENSKOG 0230 LØRENSKOG G
1474 NORDBYHAGEN 0230 LØRENSKOG G
1475 FINSTADJORDET 0230 LØRENSKOG G
1476 RASTA 0230 LØRENSKOG G
1477 FJELLHAMAR 0230 LØRENSKOG P
1478 LØRENSKOG 0230 LØRENSKOG P
1479 KURLAND 0230 LØRENSKOG G
1480 SLATTUM 0233 NITTEDAL G
1481 HAGAN 0233 NITTEDAL G
1482 NITTEDAL 0233 NITTEDAL G
1483 HAGAN 0233 NITTEDAL P
1484 HAKADAL 0233 NITTEDAL G
1485 HAKADAL 0233 NITTEDAL P
1486 NITTEDAL 0233 NITTEDAL P
1487 HAKADAL 0233 NITTEDAL B
1488 HAKADAL 0233 NITTEDAL G
1501 MOSS 0104 MOSS P
1502 MOSS 0104 MOSS P
1503 MOSS 0104 MOSS P
1504 MOSS 0104 MOSS P
1506 MOSS 0104 MOSS P
1508 MOSS 0104 MOSS P
1509 MOSS 0104 MOSS P
1510 MOSS 0104 MOSS P
1511 MOSS 0104 MOSS G
1512 MOSS 0104 MOSS G
1513 MOSS 0104 MOSS G
1514 MOSS 0104 MOSS G
1515 MOSS 0104 MOSS G
1516 MOSS 0104 MOSS G
1517 MOSS 0104 MOSS G
1518 MOSS 0104 MOSS G
1519 MOSS 0104 MOSS G
1520 MOSS 0136 RYGGE P
1521 MOSS 0136 RYGGE P
1522 MOSS 0136 RYGGE P
1523 MOSS 0104 MOSS G
1524 MOSS 0104 MOSS G
1525 MOSS 0136 RYGGE G
1526 MOSS 0136 RYGGE G
1528 MOSS 0136 RYGGE G
1529 MOSS 0136 RYGGE G
1530 MOSS 0104 MOSS G
1531 MOSS 0104 MOSS G
1532 MOSS 0104 MOSS G
1533 MOSS 0104 MOSS G
1534 MOSS 0104 MOSS G
1535 MOSS 0104 MOSS G
1536 MOSS 0104 MOSS G
1537 MOSS 0104 MOSS G
1538 MOSS 0104 MOSS G
1539 MOSS 0104 MOSS G
1540 VESTBY 0211 VESTBY G
1541 VESTBY 0211 VESTBY P
1545 HVITSTEN 0211 VESTBY G
1550 HØLEN 0211 VESTBY B
1555 SON 0211 VESTBY G
1556 SON 0211 VESTBY P
1560 LARKOLLEN 0136 RYGGE G
1561 LARKOLLEN 0136 RYGGE P
1570 DILLING 0136 RYGGE G
1580 RYGGE 0136 RYGGE G
1581 RYGGE 0136 RYGGE P
1590 RYGGE 0136 RYGGE P
1591 SPERREBOTN 0137 VÅLER (ØSTFOLD) G
1592 VÅLER I ØSTFOLD 0137 VÅLER (ØSTFOLD) B
1593 SVINNDAL 0137 VÅLER (ØSTFOLD) G
1596 MOSS 0104 MOSS G
1597 MOSS 0104 MOSS G
1598 MOSS 0104 MOSS G
1599 MOSS 0104 MOSS G
1601 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1602 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1604 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1605 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1606 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1607 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1608 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1609 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1610 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1612 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1613 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1614 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1615 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1616 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1617 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1618 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1619 FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1620 GRESSVIK 0106 FREDRIKSTAD P
1621 GRESSVIK 0106 FREDRIKSTAD B
1624 GRESSVIK 0106 FREDRIKSTAD G
1625 MANSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1626 MANSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1628 ENGELSVIKEN 0106 FREDRIKSTAD G
1629 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1630 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1632 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1633 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1634 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1636 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1637 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1638 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD P
1639 GAMLE FREDRIKSTAD 0106 FREDRIKSTAD G
1640 RÅDE 0135 RÅDE G
1641 RÅDE 0135 RÅDE P
1642 SALTNES 0135 RÅDE B
1650 SELLEBAKK 0106 FREDRIKSTAD P
1651 SELLEBAKK 0106 FREDRIKSTAD G
1653 SELLEBAKK 0106 FREDRIKSTAD G
1654 SELLEBAKK 0106 FREDRIKSTAD G
1655 SELLEBAKK 0106 FREDRIKSTAD G
1657 TORP 0106 FREDRIKSTAD G
1658 TORP 0106 FREDRIKSTAD G
1659 TORP 0106 FREDRIKSTAD G
1661 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD G
1662 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD P
1663 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD G
1664 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD G
1665 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD G
1666 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD G
1667 ROLVSØY 0106 FREDRIKSTAD G
1670 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD P
1671 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1672 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1673 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1675 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1676 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1678 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1679 KRÅKERØY 0106 FREDRIKSTAD G
1680 SKJÆRHALDEN 0111 HVALER G
1682 SKJÆRHALDEN 0111 HVALER P
1683 VESTERØY 0111 HVALER P
1684 VESTERØY 0111 HVALER G
1690 HERFØL 0111 HVALER G
1692 NEDGÅRDEN 0111 HVALER G
1701 SARPSBORG 0105 SARPSBORG P
1702 SARPSBORG 0105 SARPSBORG P
1703 SARPSBORG 0105 SARPSBORG P
1704 SARPSBORG 0105 SARPSBORG P
1705 SARPSBORG 0105 SARPSBORG P
1706 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1707 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1708 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1709 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1710 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1711 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1712 GRÅLUM 0105 SARPSBORG G
1713 GRÅLUM 0105 SARPSBORG P
1714 GRÅLUM 0105 SARPSBORG B
1715 YVEN 0105 SARPSBORG G
1718 GREÅKER 0105 SARPSBORG G
1719 GREÅKER 0105 SARPSBORG G
1720 GREÅKER 0105 SARPSBORG P
1721 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1722 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1723 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1724 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1725 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1726 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1727 SARPSBORG 0105 SARPSBORG G
1730 ISE 0105 SARPSBORG G
1733 HAFSLUNDSØY 0105 SARPSBORG P
1734 HAFSLUNDSØY 0105 SARPSBORG G
1735 VARTEIG 0105 SARPSBORG G
1738 BORGENHAUGEN 0105 SARPSBORG G
1739 BORGENHAUGEN 0105 SARPSBORG G
1740 BORGENHAUGEN 0105 SARPSBORG P
1742 KLAVESTADHAUGEN 0105 SARPSBORG P
1743 KLAVESTADHAUGEN 0105 SARPSBORG G
1745 SKJEBERG 0105 SARPSBORG P
1746 SKJEBERG 0105 SARPSBORG G
1747 SKJEBERG 0105 SARPSBORG G
1751 HALDEN 0101 HALDEN P
1752 HALDEN 0101 HALDEN P
1753 HALDEN 0101 HALDEN P
1754 HALDEN 0101 HALDEN P
1757 HALDEN 0101 HALDEN P
1759 HALDEN 0101 HALDEN P
1760 HALDEN 0101 HALDEN P
1761 HALDEN 0101 HALDEN P
1762 HALDEN 0101 HALDEN P
1763 HALDEN 0101 HALDEN G
1764 HALDEN 0101 HALDEN G
1765 HALDEN 0101 HALDEN G
1766 HALDEN 0101 HALDEN G
1767 HALDEN 0101 HALDEN G
1768 HALDEN 0101 HALDEN G
1769 HALDEN 0101 HALDEN G
1771 HALDEN 0101 HALDEN G
1772 HALDEN 0101 HALDEN G
1776 HALDEN 0101 HALDEN G
1777 HALDEN 0101 HALDEN G
1778 HALDEN 0101 HALDEN G
1779 HALDEN 0101 HALDEN G
1781 HALDEN 0101 HALDEN G
1782 HALDEN 0101 HALDEN G
1783 HALDEN 0101 HALDEN G
1784 HALDEN 0101 HALDEN G
1785 HALDEN 0101 HALDEN G
1786 HALDEN 0101 HALDEN G
1787 HALDEN 0101 HALDEN P
1788 HALDEN 0101 HALDEN G
1789 BERG I ØSTFOLD 0101 HALDEN G
1790 TISTEDAL 0101 HALDEN P
1791 TISTEDAL 0101 HALDEN G
1792 TISTEDAL 0101 HALDEN G
1793 TISTEDAL 0101 HALDEN G
1794 SPONVIKA 0101 HALDEN G
1796 KORNSJØ 0101 HALDEN G
1798 AREMARK 0118 AREMARK G
1799 AREMARK 0118 AREMARK P
1801 ASKIM 0124 ASKIM P
1802 ASKIM 0124 ASKIM P
1803 ASKIM 0124 ASKIM P
1804 SPYDEBERG 0123 SPYDEBERG P
1805 TOMTER 0138 HOBØL P
1806 SKIPTVET 0127 SKIPTVET P
1807 ASKIM 0124 ASKIM G
1808 ASKIM 0124 ASKIM G
1809 ASKIM 0124 ASKIM G
1811 ASKIM 0124 ASKIM G
1812 ASKIM 0124 ASKIM G
1813 ASKIM 0124 ASKIM G
1814 ASKIM 0124 ASKIM G
1815 ASKIM 0124 ASKIM G
1816 SKIPTVET 0127 SKIPTVET G
1820 SPYDEBERG 0123 SPYDEBERG G
1823 KNAPSTAD 0138 HOBØL G
1825 TOMTER 0138 HOBØL G
1827 HOBØL 0138 HOBØL B
1830 ASKIM 0124 ASKIM G
1831 ASKIM 0124 ASKIM G
1832 ASKIM 0124 ASKIM G
1833 ASKIM 0124 ASKIM P
1850 MYSEN 0125 EIDSBERG G
1851 MYSEN 0125 EIDSBERG P
1859 SLITU 0125 EIDSBERG G
1860 TRØGSTAD 0122 TRØGSTAD G
1861 TRØGSTAD 0122 TRØGSTAD P
1866 BÅSTAD 0122 TRØGSTAD G
1867 BÅSTAD 0122 TRØGSTAD P
1870 ØRJE 0119 MARKER G
1871 ØRJE 0119 MARKER P
1875 OTTEID 0119 MARKER G
1878 HÆRLAND 0125 EIDSBERG G
1880 EIDSBERG 0125 EIDSBERG G
1890 RAKKESTAD 0128 RAKKESTAD G
1891 RAKKESTAD 0128 RAKKESTAD P
1892 DEGERNES 0128 RAKKESTAD G
1893 DEGERNES 0128 RAKKESTAD P
1900 FETSUND 0227 FET G
1901 FETSUND 0227 FET P
1903 GAN 0227 FET G
1910 ENEBAKKNESET 0227 FET G
1911 FLATEBY 0229 ENEBAKK G
1912 ENEBAKK 0229 ENEBAKK G
1914 YTRE ENEBAKK 0229 ENEBAKK G
1916 FLATEBY 0229 ENEBAKK P
1917 YTRE ENEBAKK 0229 ENEBAKK P
1920 SØRUMSAND 0226 SØRUM G
1921 SØRUMSAND 0226 SØRUM P
1923 SØRUM 0226 SØRUM G
1924 SØRUM 0226 SØRUM P
1925 BLAKER 0226 SØRUM G
1926 BLAKER 0226 SØRUM P
1927 RÅNÅSFOSS 0226 SØRUM G
1928 AULI 0236 NES (AKERSHUS) P
1929 AULI 0236 NES (AKERSHUS) G
1930 AURSKOG 0221 AURSKOG-HØLAND G
1931 AURSKOG 0221 AURSKOG-HØLAND P
1940 BJØRKELANGEN 0221 AURSKOG-HØLAND G
1941 BJØRKELANGEN 0221 AURSKOG-HØLAND P
1950 RØMSKOG 0121 RØMSKOG G
1954 SETSKOG 0221 AURSKOG-HØLAND G
1960 LØKEN 0221 AURSKOG-HØLAND G
1961 LØKEN 0221 AURSKOG-HØLAND P
1963 FOSSER 0221 AURSKOG-HØLAND G
1970 HEMNES 0221 AURSKOG-HØLAND G
1971 HEMNES 0221 AURSKOG-HØLAND P
2000 LILLESTRØM 0231 SKEDSMO G
2001 LILLESTRØM 0231 SKEDSMO P
2003 LILLESTRØM 0231 SKEDSMO G
2004 LILLESTRØM 0231 SKEDSMO G
2005 RÆLINGEN 0228 RÆLINGEN B
2006 LØVENSTAD 0228 RÆLINGEN G
2007 KJELLER 0231 SKEDSMO G
2008 FJERDINGBY 0228 RÆLINGEN G
2009 NORDBY 0228 RÆLINGEN G
2010 STRØMMEN 0231 SKEDSMO G
2011 STRØMMEN 0231 SKEDSMO P
2012 LILLESTRØM 0231 SKEDSMO P
2013 SKJETTEN 0231 SKEDSMO G
2014 BLYSTADLIA 0228 RÆLINGEN G
2015 LEIRSUND 0231 SKEDSMO G
2016 FROGNER 0226 SØRUM G
2017 FROGNER 0226 SØRUM P
2018 LØVENSTAD 0228 RÆLINGEN P
2019 SKEDSMOKORSET 0231 SKEDSMO G
2020 SKEDSMOKORSET 0231 SKEDSMO G
2021 SKEDSMOKORSET 0231 SKEDSMO P
2022 GJERDRUM 0234 GJERDRUM G
2023 SKEDSMOKORSET 0231 SKEDSMO P
2024 GJERDRUM 0234 GJERDRUM P
2025 FJERDINGBY 0228 RÆLINGEN P
2026 SKJETTEN 0231 SKEDSMO P
2027 KJELLER 0231 SKEDSMO P
2028 LILLESTRØM 0231 SKEDSMO P
2030 NANNESTAD 0238 NANNESTAD G
2031 NANNESTAD 0238 NANNESTAD P
2032 MAURA 0238 NANNESTAD G
2033 ÅSGREINA 0238 NANNESTAD G
2034 HOLTER 0238 NANNESTAD G
2035 HOLTER 0238 NANNESTAD P
2036 MAURA 0238 NANNESTAD P
2040 KLØFTA 0235 ULLENSAKER G
2041 KLØFTA 0235 ULLENSAKER P
2050 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2051 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER P
2052 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2053 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2054 MOGREINA 0235 ULLENSAKER G
2055 NORDKISA 0235 ULLENSAKER G
2056 ALGARHEIM 0235 ULLENSAKER G
2057 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER P
2058 SESSVOLLMOEN 0235 ULLENSAKER G
2060 GARDERMOEN 0235 ULLENSAKER G
2061 GARDERMOEN 0235 ULLENSAKER P
2062 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER P
2063 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2066 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2067 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2068 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2069 JESSHEIM 0235 ULLENSAKER G
2070 RÅHOLT 0237 EIDSVOLL G
2071 RÅHOLT 0237 EIDSVOLL P
2072 DAL 0237 EIDSVOLL G
2073 BØN 0237 EIDSVOLL G
2074 EIDSVOLL VERK 0237 EIDSVOLL G
2076 DAL 0237 EIDSVOLL P
2080 EIDSVOLL 0237 EIDSVOLL G
2081 EIDSVOLL 0237 EIDSVOLL P
2090 HURDAL 0239 HURDAL G
2091 HURDAL 0239 HURDAL P
2092 MINNESUND 0237 EIDSVOLL G
2093 FEIRING 0237 EIDSVOLL G
2094 MINNESUND 0237 EIDSVOLL P
2100 SKARNES 0419 SØR-ODAL G
2101 SKARNES 0419 SØR-ODAL P
2110 SLÅSTAD 0419 SØR-ODAL G
2114 DISENÅ 0419 SØR-ODAL G
2116 SANDER 0419 SØR-ODAL G
2120 SAGSTUA 0418 NORD-ODAL B
2123 BRUVOLL 0418 NORD-ODAL G
2130 KNAPPER 0418 NORD-ODAL G
2133 GARDVIK 0418 NORD-ODAL B
2134 AUSTVATN 0418 NORD-ODAL G
2150 ÅRNES 0236 NES (AKERSHUS) G
2151 ÅRNES 0236 NES (AKERSHUS) P
2160 VORMSUND 0236 NES (AKERSHUS) G
2161 VORMSUND 0236 NES (AKERSHUS) P
2162 BRÅRUD 0236 NES (AKERSHUS) G
2164 SKOGBYGDA 0236 NES (AKERSHUS) B
2165 HVAM 0236 NES (AKERSHUS) B
2166 OPPAKER 0236 NES (AKERSHUS) G
2170 FENSTAD 0236 NES (AKERSHUS) G
2201 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2202 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2203 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2204 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2205 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2206 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2207 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2208 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER G
2209 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER G
2210 GRANLI 0402 KONGSVINGER G
2211 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER G
2212 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER G
2213 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER G
2214 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER G
2216 ROVERUD 0402 KONGSVINGER B
2217 HOKKÅSEN 0402 KONGSVINGER G
2218 LUNDERSÆTER 0402 KONGSVINGER G
2219 BRANDVAL 0402 KONGSVINGER G
2220 ÅBOGEN 0420 EIDSKOG G
2223 GALTERUD 0419 SØR-ODAL G
2224 AUSTMARKA 0402 KONGSVINGER B
2225 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2226 KONGSVINGER 0402 KONGSVINGER P
2230 SKOTTERUD 0420 EIDSKOG G
2231 SKOTTERUD 0420 EIDSKOG P
2232 TOBØL 0420 EIDSKOG G
2233 VESTMARKA 0420 EIDSKOG G
2235 MATRAND 0420 EIDSKOG G
2240 MAGNOR 0420 EIDSKOG G
2241 MAGNOR 0420 EIDSKOG P
2256 GRUE FINNSKOG 0423 GRUE B
2260 KIRKENÆR 0423 GRUE G
2261 KIRKENÆR 0423 GRUE P
2264 GRINDER 0423 GRUE G
2265 NAMNÅ 0423 GRUE G
2266 ARNEBERG 0425 ÅSNES G
2270 FLISA 0425 ÅSNES G
2271 FLISA 0425 ÅSNES P
2280 GJESÅSEN 0425 ÅSNES G
2283 ÅSNES FINNSKOG 0425 ÅSNES G
2301 HAMAR 0403 HAMAR P
2302 HAMAR 0403 HAMAR P
2303 HAMAR 0403 HAMAR P
2304 HAMAR 0403 HAMAR P
2305 HAMAR 0403 HAMAR P
2306 HAMAR 0403 HAMAR P
2307 HAMAR 0403 HAMAR P
2308 HAMAR 0403 HAMAR P
2309 HAMAR 0403 HAMAR P
2312 OTTESTAD 0417 STANGE G
2313 OTTESTAD 0417 STANGE P
2314 OTTESTAD 0417 STANGE P
2315 HAMAR 0403 HAMAR G
2316 HAMAR 0403 HAMAR G
2317 HAMAR 0403 HAMAR G
2318 HAMAR 0403 HAMAR B
2319 HAMAR 0403 HAMAR G
2320 FURNES 0412 RINGSAKER B
2321 HAMAR 0403 HAMAR G
2322 RIDABU 0403 HAMAR B
2323 INGEBERG 0403 HAMAR G
2324 VANG PÅ HEDMARKEN 0403 HAMAR B
2325 HAMAR 0403 HAMAR P
2326 HAMAR 0403 HAMAR P
2330 VALLSET 0417 STANGE B
2332 ÅSVANG 0417 STANGE G
2333 ROMEDAL 0417 STANGE P
2334 ROMEDAL 0417 STANGE G
2335 STANGE 0417 STANGE G
2336 STANGE 0417 STANGE P
2337 TANGEN 0417 STANGE B
2338 ESPA 0417 STANGE G
2340 LØTEN 0415 LØTEN G
2341 LØTEN 0415 LØTEN P
2344 ILSENG 0417 STANGE B
2345 ÅDALSBRUK 0415 LØTEN G
2350 NES PÅ HEDMARKEN 0412 RINGSAKER B
2353 STAVSJØ 0412 RINGSAKER B
2355 GAUPEN 0412 RINGSAKER G
2360 RUDSHØGDA 0412 RINGSAKER B
2364 NÆROSET 0412 RINGSAKER G
2365 ÅSMARKA 0412 RINGSAKER G
2372 BRØTTUM 0412 RINGSAKER B
2380 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2381 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER P
2382 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2383 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2384 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2385 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2386 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2387 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2388 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER G
2389 BRUMUNDDAL 0412 RINGSAKER P
2390 MOELV 0412 RINGSAKER G
2391 MOELV 0412 RINGSAKER P
2401 ELVERUM 0427 ELVERUM P
2402 ELVERUM 0427 ELVERUM P
2403 ELVERUM 0427 ELVERUM P
2404 ELVERUM 0427 ELVERUM P
2405 ELVERUM 0427 ELVERUM P
2406 ELVERUM 0427 ELVERUM G
2407 ELVERUM 0427 ELVERUM B
2408 ELVERUM 0427 ELVERUM G
2409 ELVERUM 0427 ELVERUM B
2410 HERNES 0427 ELVERUM G
2411 ELVERUM 0427 ELVERUM G
2412 SØRSKOGBYGDA 0427 ELVERUM G
2413 ELVERUM 0427 ELVERUM G
2414 ELVERUM 0427 ELVERUM G
2415 HERADSBYGD 0427 ELVERUM B
2416 JØMNA 0427 ELVERUM G
2418 ELVERUM 0427 ELVERUM P
2420 TRYSIL 0428 TRYSIL G
2421 TRYSIL 0428 TRYSIL P
2422 NYBERGSUND 0428 TRYSIL B
2423 ØSTBY 0428 TRYSIL B
2425 LJØRDALEN 0428 TRYSIL B
2427 PLASSEN 0428 TRYSIL G
2428 SØRE OSEN 0428 TRYSIL B
2429 TØRBERGET 0428 TRYSIL G
2430 JORDET 0428 TRYSIL G
2432 SLETTÅS 0428 TRYSIL G
2435 BRASKEREIDFOSS 0426 VÅLER (HEDMARK) B
2436 VÅLER I SOLØR 0426 VÅLER (HEDMARK) G
2437 HASLEMOEN 0426 VÅLER (HEDMARK) G
2438 GRAVBERGET 0426 VÅLER (HEDMARK) G
2439 VÅLER I SOLØR 0426 VÅLER (HEDMARK) P
2440 ENGERDAL 0434 ENGERDAL B
2443 DREVSJØ 0434 ENGERDAL B
2446 ELGÅ 0434 ENGERDAL G
2448 SØMÅDALEN 0434 ENGERDAL G
2450 RENA 0429 ÅMOT G
2451 RENA 0429 ÅMOT P
2460 OSEN 0429 ÅMOT B
2476 ATNA 0430 STOR-ELVDAL G
2477 SOLLIA 0430 STOR-ELVDAL G
2478 HANESTAD 0432 RENDALEN G
2480 KOPPANG 0430 STOR-ELVDAL G
2481 KOPPANG 0430 STOR-ELVDAL P
2485 RENDALEN 0432 RENDALEN G
2486 RENDALEN 0432 RENDALEN P
2487 RENDALEN 0432 RENDALEN P
2488 RENDALEN 0432 RENDALEN P
2500 TYNSET 0437 TYNSET G
2501 TYNSET 0437 TYNSET P
2510 TYLLDALEN 0437 TYNSET G
2512 KVIKNE 0437 TYNSET B
2540 TOLGA 0436 TOLGA B
2542 VINGELEN 0436 TOLGA G
2544 ØVERSJØDALEN 0436 TOLGA G
2550 OS I ØSTERDALEN 0441 OS (HEDMARK) B
2552 DALSBYGDA 0441 OS (HEDMARK) G
2555 TUFSINGDALEN 0441 OS (HEDMARK) G
2560 ALVDAL 0438 ALVDAL G
2561 ALVDAL 0438 ALVDAL P
2580 FOLLDAL 0439 FOLLDAL G
2581 FOLLDAL 0439 FOLLDAL P
2582 GRIMSBU 0439 FOLLDAL G
2584 DALHOLEN 0439 FOLLDAL G
2601 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2602 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2603 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2604 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2605 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2606 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2607 VINGROM 0501 LILLEHAMMER B
2608 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER B
2609 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER G
2610 MESNALI 0412 RINGSAKER B
2611 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER B
2612 SJUSJØEN 0412 RINGSAKER B
2613 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER G
2614 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER G
2615 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER G
2616 LISMARKA 0412 RINGSAKER G
2617 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2618 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER G
2619 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER G
2624 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER B
2625 FÅBERG 0501 LILLEHAMMER B
2626 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2629 LILLEHAMMER 0501 LILLEHAMMER P
2630 RINGEBU 0520 RINGEBU G
2631 RINGEBU 0520 RINGEBU P
2632 VENABYGD 0520 RINGEBU G
2633 FÅVANG 0520 RINGEBU P
2634 FÅVANG 0520 RINGEBU G
2635 TRETTEN 0521 ØYER B
2636 ØYER 0521 ØYER G
2637 ØYER 0521 ØYER P
2639 VINSTRA 0516 NORD-FRON P
2640 VINSTRA 0516 NORD-FRON G
2642 KVAM 0516 NORD-FRON B
2643 SKÅBU 0516 NORD-FRON B
2645 SØR-FRON 0519 SØR-FRON P
2646 GÅLÅ 0519 SØR-FRON G
2647 SØR-FRON 0519 SØR-FRON G
2648 SØR-FRON 0519 SØR-FRON P
2649 ØSTRE GAUSDAL 0522 GAUSDAL P
2651 ØSTRE GAUSDAL 0522 GAUSDAL G
2652 SVINGVOLL 0522 GAUSDAL G
2653 VESTRE GAUSDAL 0522 GAUSDAL B
2656 FOLLEBU 0522 GAUSDAL B
2657 SVATSUM 0522 GAUSDAL G
2658 ESPEDALEN 0519 SØR-FRON G
2659 DOMBÅS 0511 DOVRE P
2660 DOMBÅS 0511 DOVRE G
2661 HJERKINN 0511 DOVRE G
2662 DOVRE 0511 DOVRE G
2663 DOVRESKOGEN 0511 DOVRE G
2664 DOVRE 0511 DOVRE P
2665 LESJA 0512 LESJA B
2666 LORA 0512 LESJA G
2667 LESJAVERK 0512 LESJA G
2668 LESJASKOG 0512 LESJA G
2669 BJORLI 0512 LESJA G
2670 OTTA 0517 SEL G
2672 SEL 0517 SEL B
2673 HØVRINGEN 0517 SEL G
2674 MYSUSÆTER 0517 SEL G
2675 OTTA 0517 SEL P
2676 HEIDAL 0517 SEL B
2677 NEDRE HEIDAL 0517 SEL G
2680 VÅGÅ 0515 VÅGÅ G
2682 LALM 0515 VÅGÅ B
2683 TESSANDEN 0515 VÅGÅ G
2684 VÅGÅ 0515 VÅGÅ P
2685 GARMO 0514 LOM G
2686 LOM 0514 LOM G
2687 BØVERDALEN 0514 LOM G
2688 LOM 0514 LOM P
2690 SKJÅK 0513 SKJÅK G
2693 NORDBERG 0513 SKJÅK G
2694 SKJÅK 0513 SKJÅK P
2695 GROTLI 0513 SKJÅK G
2711 GRAN 0534 GRAN P
2712 BRANDBU 0534 GRAN P
2713 ROA 0533 LUNNER P
2714 JAREN 0534 GRAN P
2715 LUNNER 0533 LUNNER P
2716 HARESTUA 0533 LUNNER P
2717 GRUA 0533 LUNNER P
2718 BRANDBU 0534 GRAN P
2720 GRINDVOLL 0533 LUNNER G
2730 LUNNER 0533 LUNNER G
2740 ROA 0533 LUNNER G
2742 GRUA 0533 LUNNER G
2743 HARESTUA 0533 LUNNER G
2750 GRAN 0534 GRAN G
2760 BRANDBU 0534 GRAN G
2770 JAREN 0534 GRAN G
2801 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2802 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2803 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2804 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2805 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2806 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2807 HUNNDALEN 0502 GJØVIK P
2808 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2809 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2810 GJØVIK 0502 GJØVIK P
2811 HUNNDALEN 0502 GJØVIK P
2815 GJØVIK 0502 GJØVIK G
2816 GJØVIK 0502 GJØVIK G
2817 GJØVIK 0502 GJØVIK G
2818 GJØVIK 0502 GJØVIK G
2819 GJØVIK 0502 GJØVIK B
2820 NORDRE TOTEN 0528 ØSTRE TOTEN G
2821 GJØVIK 0502 GJØVIK G
2822 BYBRUA 0502 GJØVIK G
2825 GJØVIK 0502 GJØVIK G
2827 HUNNDALEN 0502 GJØVIK G
2830 RAUFOSS 0529 VESTRE TOTEN G
2831 RAUFOSS 0529 VESTRE TOTEN P
2832 BIRI 0502 GJØVIK P
2833 RAUFOSS 0529 VESTRE TOTEN G
2834 RAUFOSS 0529 VESTRE TOTEN G
2835 RAUFOSS 0529 VESTRE TOTEN G
2836 BIRI 0502 GJØVIK G
2837 BIRISTRAND 0502 GJØVIK G
2838 SNERTINGDAL 0502 GJØVIK B
2839 ØVRE SNERTINGDAL 0502 GJØVIK G
2840 REINSVOLL 0529 VESTRE TOTEN G
2843 EINA 0529 VESTRE TOTEN G
2846 BØVERBRU 0529 VESTRE TOTEN B
2847 KOLBU 0528 ØSTRE TOTEN B
2848 SKREIA 0528 ØSTRE TOTEN G
2849 KAPP 0528 ØSTRE TOTEN G
2850 LENA 0528 ØSTRE TOTEN G
2851 LENA 0528 ØSTRE TOTEN P
2853 REINSVOLL 0529 VESTRE TOTEN P
2854 EINA 0529 VESTRE TOTEN P
2857 SKREIA 0528 ØSTRE TOTEN P
2858 KAPP 0528 ØSTRE TOTEN P
2860 HOV 0536 SØNDRE LAND G
2861 LANDÅSBYGDA 0536 SØNDRE LAND G
2862 FLUBERG 0536 SØNDRE LAND G
2864 FALL 0536 SØNDRE LAND G
2866 ENGER 0536 SØNDRE LAND G
2867 HOV 0536 SØNDRE LAND P
2870 DOKKA 0538 NORDRE LAND G
2879 ODNES 0536 SØNDRE LAND G
2880 NORD-TORPA 0538 NORDRE LAND G
2881 AUST-TORPA 0538 NORDRE LAND G
2882 DOKKA 0538 NORDRE LAND P
2890 ETNEDAL 0541 ETNEDAL G
2893 ETNEDAL 0541 ETNEDAL P
2900 FAGERNES 0542 NORD-AURDAL G
2901 FAGERNES 0542 NORD-AURDAL P
2907 LEIRA I VALDRES 0542 NORD-AURDAL P
2909 AURDAL 0542 NORD-AURDAL P
2910 AURDAL 0542 NORD-AURDAL G
2917 SKRAUTVÅL 0542 NORD-AURDAL G
2918 ULNES 0542 NORD-AURDAL G
2920 LEIRA I VALDRES 0542 NORD-AURDAL G
2923 TISLEIDALEN 0542 NORD-AURDAL G
2929 BAGN 0540 SØR-AURDAL P
2930 BAGN 0540 SØR-AURDAL G
2933 REINLI 0540 SØR-AURDAL G
2936 BEGNADALEN 0540 SØR-AURDAL G
2937 BEGNA 0540 SØR-AURDAL G
2939 HEGGENES 0544 ØYSTRE SLIDRE P
2940 HEGGENES 0544 ØYSTRE SLIDRE G
2943 ROGNE 0544 ØYSTRE SLIDRE G
2950 SKAMMESTEIN 0544 ØYSTRE SLIDRE G
2952 BEITO 0544 ØYSTRE SLIDRE G
2953 BEITOSTØLEN 0544 ØYSTRE SLIDRE G
2954 BEITOSTØLEN 0544 ØYSTRE SLIDRE P
2959 RØN 0543 VESTRE SLIDRE P
2960 RØN 0543 VESTRE SLIDRE G
2965 SLIDRE 0543 VESTRE SLIDRE P
2966 SLIDRE 0543 VESTRE SLIDRE G
2967 LOMEN 0543 VESTRE SLIDRE G
2972 RYFOSS 0545 VANG P
2973 RYFOSS 0545 VANG G
2974 VANG I VALDRES 0545 VANG P
2975 VANG I VALDRES 0545 VANG G
2977 ØYE 0545 VANG G
2985 TYINKRYSSET 0545 VANG G
3001 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3002 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3003 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3004 DRAMMEN 0602 DRAMMEN B
3005 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3006 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3007 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3008 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3009 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3010 DRAMMEN 0602 DRAMMEN P
3011 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3012 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3013 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3014 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3015 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3016 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3017 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3018 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3019 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3021 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3022 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3023 DRAMMEN 0602 DRAMMEN B
3024 DRAMMEN 0602 DRAMMEN B
3025 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3026 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3027 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3028 DRAMMEN 0602 DRAMMEN B
3029 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3030 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3031 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3032 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3033 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3034 DRAMMEN 0602 DRAMMEN B
3035 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3036 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3037 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3038 DRAMMEN 0602 DRAMMEN B
3039 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3040 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3041 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3042 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3043 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3044 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3045 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3046 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3047 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3048 DRAMMEN 0602 DRAMMEN G
3050 MJØNDALEN 0625 NEDRE EIKER G
3051 MJØNDALEN 0625 NEDRE EIKER P
3053 STEINBERG 0625 NEDRE EIKER G
3054 KROKSTADELVA 0625 NEDRE EIKER P
3055 KROKSTADELVA 0625 NEDRE EIKER G
3056 SOLBERGELVA 0625 NEDRE EIKER P
3057 SOLBERGELVA 0625 NEDRE EIKER G
3058 SOLBERGMOEN 0625 NEDRE EIKER G
3060 SVELVIK 0711 SVELVIK G
3061 SVELVIK 0711 SVELVIK P
3070 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) G
3071 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) P
3072 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) G
3073 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) G
3074 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) G
3075 BERGER 0711 SVELVIK G
3076 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) G
3077 SANDE I VESTFOLD 0713 SANDE (VESTFOLD) G
3080 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND G
3081 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND P
3082 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND P
3083 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND G
3084 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND G
3085 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND G
3086 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND G
3087 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND P
3088 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND P
3089 HOLMESTRAND 0715 HOLMESTRAND G
3090 HOF 0715 HOLMESTRAND G
3091 HOF 0715 HOLMESTRAND P
3092 SUNDBYFOSS 0715 HOLMESTRAND G
3095 EIDSFOSS 0715 HOLMESTRAND B
3101 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3103 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3104 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3105 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3106 NØTTERØY 0729 FÆRDER P
3107 SEM 0704 TØNSBERG P
3108 VEAR 0704 TØNSBERG P
3109 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3110 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3111 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3112 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3113 TØNSBERG 0704 TØNSBERG B
3114 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3115 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3116 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3117 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3118 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3119 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3120 NØTTERØY 0729 FÆRDER G
3121 NØTTERØY 0729 FÆRDER G
3122 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3123 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3124 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3125 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3126 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3127 TØNSBERG 0704 TØNSBERG G
3128 NØTTERØY 0729 FÆRDER G
3129 TØNSBERG 0704 TØNSBERG P
3131 HUSØYSUND 0729 FÆRDER P
3132 HUSØYSUND 0729 FÆRDER G
3133 DUKEN 0729 FÆRDER G
3135 TORØD 0729 FÆRDER G
3137 TORØD 0729 FÆRDER P
3138 SKALLESTAD 0729 FÆRDER G
3139 SKALLESTAD 0729 FÆRDER P
3140 NØTTERØY 0729 FÆRDER G
3141 KJØPMANNSKJÆR 0729 FÆRDER P
3142 VESTSKOGEN 0729 FÆRDER G
3143 KJØPMANNSKJÆR 0729 FÆRDER G
3144 VEIERLAND 0729 FÆRDER B
3145 TJØME 0729 FÆRDER G
3148 HVASSER 0729 FÆRDER G
3150 TOLVSRØD 0704 TØNSBERG G
3151 TOLVSRØD 0704 TØNSBERG G
3152 TOLVSRØD 0704 TØNSBERG G
3153 TOLVSRØD 0704 TØNSBERG G
3154 TOLVSRØD 0704 TØNSBERG G
3157 BARKÅKER 0704 TØNSBERG G
3158 ANDEBU 0710 SANDEFJORD G
3159 MELSOMVIK 0710 SANDEFJORD B
3160 STOKKE 0710 SANDEFJORD G
3161 STOKKE 0710 SANDEFJORD P
3162 ANDEBU 0710 SANDEFJORD P
3163 NØTTERØY 0729 FÆRDER P
3164 REVETAL 0716 RE P
3165 TJØME 0729 FÆRDER P
3166 TOLVSRØD 0704 TØNSBERG P
3167 ÅSGÅRDSTRAND 0701 HORTEN P
3168 MELSOMVIK 0710 SANDEFJORD P
3169 STOKKE 0710 SANDEFJORD P
3170 SEM 0704 TØNSBERG G
3171 SEM 0704 TØNSBERG G
3172 VEAR 0704 TØNSBERG G
3173 VEAR 0704 TØNSBERG G
3174 REVETAL 0716 RE G
3175 RAMNES 0716 RE G
3176 UNDRUMSDAL 0716 RE G
3177 VÅLE 0716 RE P
3178 VÅLE 0716 RE G
3179 ÅSGÅRDSTRAND 0701 HORTEN G
3180 NYKIRKE 0701 HORTEN B
3181 HORTEN 0701 HORTEN G
3182 HORTEN 0701 HORTEN G
3183 HORTEN 0701 HORTEN G
3184 BORRE 0701 HORTEN G
3185 SKOPPUM 0701 HORTEN G
3186 HORTEN 0701 HORTEN G
3187 HORTEN 0701 HORTEN G
3188 HORTEN 0701 HORTEN G
3189 HORTEN 0701 HORTEN G
3191 HORTEN 0701 HORTEN P
3192 HORTEN 0701 HORTEN P
3193 HORTEN 0701 HORTEN P
3194 HORTEN 0701 HORTEN P
3195 SKOPPUM 0701 HORTEN P
3196 HORTEN 0701 HORTEN P
3199 BORRE 0701 HORTEN P
3201 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3202 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3203 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3204 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3205 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3206 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3207 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3208 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3209 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD B
3210 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3211 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3212 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3213 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3214 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3215 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3216 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3217 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3218 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3219 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3220 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3221 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3222 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3223 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3224 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3225 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3226 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD B
3227 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3228 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3229 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3230 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3231 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3232 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3233 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3234 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3235 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3236 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3237 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3238 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3239 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3240 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3241 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3242 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3243 KODAL 0710 SANDEFJORD G
3244 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD G
3245 KODAL 0710 SANDEFJORD P
3246 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3249 SANDEFJORD 0710 SANDEFJORD P
3251 LARVIK 0712 LARVIK P
3252 LARVIK 0712 LARVIK P
3253 LARVIK 0712 LARVIK P
3254 LARVIK 0712 LARVIK P
3255 LARVIK 0712 LARVIK P
3256 LARVIK 0712 LARVIK G
3257 LARVIK 0712 LARVIK G
3258 LARVIK 0712 LARVIK G
3259 LARVIK 0712 LARVIK G
3260 LARVIK 0712 LARVIK G
3261 LARVIK 0712 LARVIK G
3262 LARVIK 0712 LARVIK G
3263 LARVIK 0712 LARVIK G
3264 LARVIK 0712 LARVIK G
3265 LARVIK 0712 LARVIK G
3267 LARVIK 0712 LARVIK G
3268 LARVIK 0712 LARVIK G
3269 LARVIK 0712 LARVIK G
3270 LARVIK 0712 LARVIK G
3271 LARVIK 0712 LARVIK G
3274 LARVIK 0712 LARVIK G
3275 SVARSTAD 0712 LARVIK G
3276 SVARSTAD 0712 LARVIK P
3277 STEINSHOLT 0712 LARVIK G
3280 TJODALYNG 0712 LARVIK G
3281 TJODALYNG 0712 LARVIK P
3282 KVELDE 0712 LARVIK G
3284 KVELDE 0712 LARVIK P
3285 LARVIK 0712 LARVIK P
3290 STAVERN 0712 LARVIK G
3291 STAVERN 0712 LARVIK P
3292 STAVERN 0712 LARVIK G
3294 STAVERN 0712 LARVIK G
3295 HELGEROA 0712 LARVIK G
3296 NEVLUNGHAVN 0712 LARVIK G
3297 HELGEROA 0712 LARVIK P
3300 HOKKSUND 0624 ØVRE EIKER G
3301 HOKKSUND 0624 ØVRE EIKER P
3302 HOKKSUND 0624 ØVRE EIKER G
3303 HOKKSUND 0624 ØVRE EIKER G
3320 VESTFOSSEN 0624 ØVRE EIKER G
3321 VESTFOSSEN 0624 ØVRE EIKER P
3322 FISKUM 0624 ØVRE EIKER G
3330 SKOTSELV 0624 ØVRE EIKER G
3331 SKOTSELV 0624 ØVRE EIKER P
3340 ÅMOT 0623 MODUM G
3341 ÅMOT 0623 MODUM P
3342 ÅMOT 0623 MODUM P
3350 PRESTFOSS 0621 SIGDAL G
3351 PRESTFOSS 0621 SIGDAL P
3355 SOLUMSMOEN 0621 SIGDAL G
3358 NEDRE EGGEDAL 0621 SIGDAL G
3359 EGGEDAL 0621 SIGDAL B
3360 GEITHUS 0623 MODUM G
3361 GEITHUS 0623 MODUM P
3370 VIKERSUND 0623 MODUM G
3371 VIKERSUND 0623 MODUM P
3401 LIER 0626 LIER P
3402 LIER 0626 LIER G
3403 LIER 0626 LIER G
3404 LIER 0626 LIER G
3405 LIER 0626 LIER G
3406 TRANBY 0626 LIER G
3407 TRANBY 0626 LIER P
3408 TRANBY 0626 LIER G
3409 TRANBY 0626 LIER G
3410 SYLLING 0626 LIER G
3411 SYLLING 0626 LIER P
3412 LIERSTRANDA 0626 LIER P
3413 LIER 0626 LIER G
3414 LIERSTRANDA 0626 LIER G
3420 LIERSKOGEN 0626 LIER G
3421 LIERSKOGEN 0626 LIER P
3425 REISTAD 0626 LIER G
3426 GULLAUG 0626 LIER G
3427 GULLAUG 0626 LIER G
3428 GULLAUG 0626 LIER P
3430 SPIKKESTAD 0627 RØYKEN G
3431 SPIKKESTAD 0627 RØYKEN P
3440 RØYKEN 0627 RØYKEN G
3441 RØYKEN 0627 RØYKEN P
3442 HYGGEN 0627 RØYKEN G
3470 SLEMMESTAD 0627 RØYKEN G
3471 SLEMMESTAD 0627 RØYKEN P
3472 BØDALEN 0627 RØYKEN G
3474 ÅROS 0627 RØYKEN G
3475 SÆTRE 0628 HURUM G
3476 SÆTRE 0628 HURUM P
3477 BÅTSTØ 0627 RØYKEN G
3478 NÆRSNES 0627 RØYKEN G
3479 NÆRSNES 0627 RØYKEN P
3480 FILTVET 0628 HURUM B
3481 TOFTE 0628 HURUM P
3482 TOFTE 0628 HURUM G
3483 KANA 0628 HURUM G
3484 HOLMSBU 0628 HURUM G
3490 KLOKKARSTUA 0628 HURUM G
3501 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE P
3502 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE P
3503 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE P
3504 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE P
3507 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE P
3510 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3511 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3512 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3513 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3514 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3515 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3516 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3517 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3518 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3519 HØNEFOSS 0605 RINGERIKE G
3520 JEVNAKER 0532 JEVNAKER G
3521 JEVNAKER 0532 JEVNAKER P
3522 BJONEROA 0534 GRAN G
3523 NES I ÅDAL 0605 RINGERIKE P
3524 NES I ÅDAL 0605 RINGERIKE G
3525 HALLINGBY 0605 RINGERIKE G
3526 HALLINGBY 0605 RINGERIKE P
3528 HEDALEN 0540 SØR-AURDAL G
3529 RØYSE 0612 HOLE P
3530 RØYSE 0612 HOLE G
3531 KROKKLEIVA 0612 HOLE B
3533 TYRISTRAND 0605 RINGERIKE B
3534 SOKNA 0605 RINGERIKE B
3535 KRØDEREN 0622 KRØDSHERAD G
3536 NORESUND 0622 KRØDSHERAD B
3537 KRØDEREN 0622 KRØDSHERAD P
3538 SOLLIHØGDA 0612 HOLE G
3539 FLÅ 0615 FLÅ B
3540 NESBYEN 0616 NES (BUSKERUD) G
3541 NESBYEN 0616 NES (BUSKERUD) P
3544 TUNHOVD 0633 NORE OG UVDAL G
3550 GOL 0617 GOL G
3551 GOL 0617 GOL P
3560 HEMSEDAL 0618 HEMSEDAL G
3561 HEMSEDAL 0618 HEMSEDAL P
3570 ÅL 0619 ÅL G
3571 ÅL 0619 ÅL P
3575 HOL 0620 HOL P
3576 HOL 0620 HOL G
3577 HOVET 0620 HOL G
3579 TORPO 0619 ÅL G
3580 GEILO 0620 HOL G
3581 GEILO 0620 HOL P
3588 DAGALI 0620 HOL G
3593 USTAOSET 0620 HOL B
3595 HAUGASTØL 0620 HOL B
3601 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3602 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3603 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3604 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3605 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3606 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3608 HEISTADMOEN 0604 KONGSBERG G
3609 KONGSBERG 0604 KONGSBERG P
3610 KONGSBERG 0604 KONGSBERG B
3611 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3612 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3613 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3614 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3615 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3616 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3617 KONGSBERG 0604 KONGSBERG G
3618 SKOLLENBORG 0604 KONGSBERG B
3619 SKOLLENBORG 0604 KONGSBERG G
3620 FLESBERG 0631 FLESBERG G
3621 LAMPELAND 0631 FLESBERG P
3622 SVENE 0631 FLESBERG G
3623 LAMPELAND 0631 FLESBERG G
3624 LYNGDAL I NUMEDAL 0631 FLESBERG G
3626 ROLLAG 0632 ROLLAG G
3627 VEGGLI 0632 ROLLAG P
3628 VEGGLI 0632 ROLLAG G
3629 NORE 0633 NORE OG UVDAL B
3630 RØDBERG 0633 NORE OG UVDAL G
3631 RØDBERG 0633 NORE OG UVDAL P
3632 UVDAL 0633 NORE OG UVDAL G
3646 HVITTINGFOSS 0604 KONGSBERG P
3647 HVITTINGFOSS 0604 KONGSBERG G
3648 PASSEBEKK 0604 KONGSBERG G
3650 TINN AUSTBYGD 0826 TINN G
3652 HOVIN I TELEMARK 0826 TINN G
3656 ATRÅ 0826 TINN G
3658 MILAND 0826 TINN G
3660 RJUKAN 0826 TINN G
3661 RJUKAN 0826 TINN P
3665 SAULAND 0827 HJARTDAL P
3666 ATRÅ 0826 TINN P
3671 NOTODDEN 0807 NOTODDEN P
3672 NOTODDEN 0807 NOTODDEN P
3673 NOTODDEN 0807 NOTODDEN P
3674 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3675 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3676 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3677 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3678 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3679 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3680 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3681 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3683 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3684 NOTODDEN 0807 NOTODDEN G
3690 HJARTDAL 0827 HJARTDAL G
3691 GRANSHERAD 0807 NOTODDEN G
3692 SAULAND 0827 HJARTDAL G
3697 TUDDAL 0827 HJARTDAL G
3701 SKIEN 0806 SKIEN P
3702 SKIEN 0806 SKIEN P
3703 SKIEN 0806 SKIEN P
3704 SKIEN 0806 SKIEN P
3705 SKIEN 0806 SKIEN P
3707 SKIEN 0806 SKIEN P
3710 SKIEN 0806 SKIEN B
3711 SKIEN 0806 SKIEN G
3712 SKIEN 0806 SKIEN G
3713 SKIEN 0806 SKIEN G
3714 SKIEN 0806 SKIEN G
3715 SKIEN 0806 SKIEN G
3716 SKIEN 0806 SKIEN G
3717 SKIEN 0806 SKIEN G
3718 SKIEN 0806 SKIEN G
3719 SKIEN 0806 SKIEN G
3720 SKIEN 0806 SKIEN G
3721 SKIEN 0806 SKIEN G
3722 SKIEN 0806 SKIEN G
3723 SKIEN 0806 SKIEN G
3724 SKIEN 0806 SKIEN G
3725 SKIEN 0806 SKIEN G
3726 SKIEN 0806 SKIEN G
3727 SKIEN 0806 SKIEN G
3728 SKIEN 0806 SKIEN G
3729 SKIEN 0806 SKIEN G
3730 SKIEN 0806 SKIEN G
3731 SKIEN 0806 SKIEN G
3732 SKIEN 0806 SKIEN G
3733 SKIEN 0806 SKIEN G
3734 SKIEN 0806 SKIEN G
3735 SKIEN 0806 SKIEN G
3736 SKIEN 0806 SKIEN G
3737 SKIEN 0806 SKIEN G
3738 SKIEN 0806 SKIEN G
3739 SKIEN 0806 SKIEN G
3740 SKIEN 0806 SKIEN G
3741 SKIEN 0806 SKIEN G
3742 SKIEN 0806 SKIEN G
3743 SKIEN 0806 SKIEN G
3744 SKIEN 0806 SKIEN G
3746 SKIEN 0806 SKIEN G
3747 SKIEN 0806 SKIEN G
3748 SILJAN 0811 SILJAN G
3749 SILJAN 0811 SILJAN P
3750 DRANGEDAL 0817 DRANGEDAL G
3753 TØRDAL 0817 DRANGEDAL G
3760 NESLANDSVATN 0817 DRANGEDAL G
3766 SANNIDAL 0815 KRAGERØ G
3770 KRAGERØ 0815 KRAGERØ G
3772 KRAGERØ 0815 KRAGERØ G
3780 SKÅTØY 0815 KRAGERØ G
3781 JOMFRULAND 0815 KRAGERØ G
3783 KRAGERØ SKJÆRGÅRD 0815 KRAGERØ G
3785 SKIEN 0806 SKIEN P
3787 SKIEN 0806 SKIEN P
3788 STABBESTAD 0815 KRAGERØ G
3789 KRAGERØ 0815 KRAGERØ P
3790 HELLE 0815 KRAGERØ G
3791 KRAGERØ 0815 KRAGERØ P
3792 SKIEN 0806 SKIEN P
3793 SANNIDAL 0815 KRAGERØ P
3794 HELLE 0815 KRAGERØ P
3795 DRANGEDAL 0817 DRANGEDAL P
3796 SKIEN 0806 SKIEN P
3798 SKIEN 0806 SKIEN P
3799 SKIEN 0806 SKIEN P
3800 BØ I TELEMARK 0821 BØ (TELEMARK) G
3801 BØ I TELEMARK 0821 BØ (TELEMARK) G
3802 BØ I TELEMARK 0821 BØ (TELEMARK) G
3803 BØ I TELEMARK 0821 BØ (TELEMARK) G
3804 BØ I TELEMARK 0821 BØ (TELEMARK) G
3805 BØ I TELEMARK 0828 SELJORD G
3810 GVARV 0822 SAUHERAD G
3811 HØRTE 0822 SAUHERAD G
3812 AKKERHAUGEN 0822 SAUHERAD G
3820 NORDAGUTU 0822 SAUHERAD G
3825 LUNDE 0819 NOME G
3830 ULEFOSS 0819 NOME G
3831 ULEFOSS 0819 NOME P
3832 LUNDE 0819 NOME P
3833 BØ I TELEMARK 0821 BØ (TELEMARK) P
3834 GVARV 0822 SAUHERAD P
3835 SELJORD 0828 SELJORD P
3836 KVITESEID 0829 KVITESEID P
3840 SELJORD 0828 SELJORD G
3841 FLATDAL 0828 SELJORD G
3844 ÅMOTSDAL 0828 SELJORD G
3848 MORGEDAL 0829 KVITESEID G
3849 VRÅLIOSEN 0829 KVITESEID G
3850 KVITESEID 0829 KVITESEID G
3852 VRÅDAL 0829 KVITESEID P
3853 VRÅDAL 0829 KVITESEID G
3854 NISSEDAL 0830 NISSEDAL G
3855 TREUNGEN 0830 NISSEDAL G
3864 RAULAND 0834 VINJE G
3870 FYRESDAL 0831 FYRESDAL G
3880 DALEN 0833 TOKKE G
3882 ÅMDALS VERK 0833 TOKKE G
3883 TREUNGEN 0830 NISSEDAL P
3884 RAULAND 0834 VINJE P
3885 FYRESDAL 0831 FYRESDAL P
3886 DALEN 0833 TOKKE P
3887 VINJE 0834 VINJE P
3888 EDLAND 0834 VINJE P
3890 VINJE 0834 VINJE G
3891 HØYDALSMO 0833 TOKKE G
3893 VINJESVINGEN 0834 VINJE G
3895 EDLAND 0834 VINJE G
3901 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3902 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3903 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3904 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3905 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3906 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3910 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3911 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3912 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3913 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3914 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3915 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3916 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3917 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3918 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3919 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3920 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3921 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3922 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3924 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3925 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3928 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3929 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3930 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3931 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3933 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3936 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3937 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3939 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3940 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3941 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3942 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3943 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3944 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3946 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3947 LANGANGEN 0805 PORSGRUNN G
3948 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3949 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN G
3950 BREVIK 0805 PORSGRUNN G
3960 STATHELLE 0814 BAMBLE G
3961 STATHELLE 0814 BAMBLE G
3962 STATHELLE 0814 BAMBLE G
3965 HERRE 0814 BAMBLE G
3966 STATHELLE 0814 BAMBLE P
3967 STATHELLE 0814 BAMBLE G
3970 LANGESUND 0814 BAMBLE G
3991 BREVIK 0805 PORSGRUNN P
3993 LANGESUND 0814 BAMBLE P
3994 LANGESUND 0814 BAMBLE P
3995 STATHELLE 0814 BAMBLE P
3996 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3997 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3998 PORSGRUNN 0805 PORSGRUNN P
3999 HERRE 0814 BAMBLE P
4001 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4002 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4003 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4004 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4005 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4006 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4007 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4008 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4009 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4010 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4011 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4012 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4013 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4014 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4015 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4016 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4017 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4018 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4019 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4020 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4021 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4022 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4023 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4024 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4025 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4026 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4027 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4028 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4029 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4031 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4032 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4033 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4034 STAVANGER 1103 STAVANGER G
4035 STAVANGER 1103 STAVANGER B
4036 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4041 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4042 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4043 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4044 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4045 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4046 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4047 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4048 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4049 HAFRSFJORD 1103 STAVANGER G
4050 SOLA 1124 SOLA G
4051 SOLA 1124 SOLA G
4052 RØYNEBERG 1124 SOLA G
4053 RÆGE 1124 SOLA G
4054 TJELTA 1124 SOLA B
4055 SOLA 1124 SOLA G
4056 TANANGER 1124 SOLA G
4057 TANANGER 1124 SOLA G
4058 TANANGER 1124 SOLA G
4059 RØYNEBERG 1124 SOLA P
4064 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4065 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4066 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4067 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4068 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4069 STAVANGER 1103 STAVANGER P
4070 RANDABERG 1127 RANDABERG G
4071 RANDABERG 1127 RANDABERG G
4072 RANDABERG 1127 RANDABERG G
4073 RANDABERG 1127 RANDABERG G
4076 VASSØY 1103 STAVANGER G
4077