Dokumentbehandling / LCI

Totalt 5 års erfaring i ulike prosjekter, med ulike oppdragsgivere innen dokumentbehandling (LCI/DFO).

 

Bruk av Statoils engineeringsdatabase STID (Teark / Ingreg), SAP og ProCoSys. Kvalitetssikring etter Statoils spesifikasjoner (ENS). Registrering og godkjenningsrutiner via Statoils eRoom. Oppdraget omhandlet 12 oljeplattformer for modifikasjon av værmeldingstjeneste:

  • Registrering og oppdatering av dokumentnumre
  • Knytning av dokument/tag
  • Knytning av dokument/filer

Planlegging av arkitektur til dokumentkontrollsystem og arbeidsrutiner til en Sharepoint løsning for Statoils leverandør. Oppsett av dokumentadministrative programmer og rutiner for innsjekk og utsjekk i flerbrukermiljø.

 

PCS loop i SAP opp mot ConocoPhillips system for plattformen Eldfisk E.

Kvalitetssjekking av Statoils TAG-hierarki til Troll, overlevert som Accesstabeller til lasting i STID / SAP.

Kvalitetssjekking og registrering av tegninger, samt teknisk support for alt tilhørende utstyr i forbindelse med skanning av NSB sitt totale tegningsarkiv (150 000 stk i format A0 til A5). PixEdit ble benyttet til editering av tegninger og dokumenter i rasterformat.

DFO-koordinator (documentation for operation) for Statoils Pipeline Repair System, dvs. gjenfinning av all tilgjengelig elektronisk dokumentasjon, samt noe skanning. Alle registrerte data ble så knyttet opp mot databasen på Kårstø og deretter konvertert og synkronisert mot Stolt Comex Joint Venture sitt vedlikeholdssystem SAMA.