Umbraco CMS

MS Office kontorstøtte

Kontorstøtteverktøyene i Microsoft Office har blitt anvendt kontinuerlig til administrativt bruk helt siden starten av 90-årene, og brukes fortsatt jevnlig for Neoweb, til privat bruk, og hos de fleste andre bedrifter jeg har kjennskap til.

 

 

 

 

 

Programpakken brukes til mange forskjellige oppgaver, hvor en rekke programmer har blitt benyttet som det foretrukte kontorstøtteprogrammet i alle bedrifter jeg har vært ansatt i, og har dermed opparbeidet meg en solid kompetanse på følgende programmer fra Microsoft:

Et lengre kurs i prosjektstyring av IT-prosjekter har blitt gjennomført, hvor følgende program ble benyttet for å lage en oversiktlig prosjektplan over alle aktiviteter, ressurser, tidsbruk, milepæler og kostnader. Programmet kan brukes til alle typer prosjekter:

Sporadisk bruk har også gitt noe kjennskap til:

Sporadisk bruk har også gitt noe kjennskap til: