Datakompetanse

Over 20 års erfaringer med selvbygging, reparasjon og tilpasninger av PC-er tilbake fra tiden da MS-DOS ble benyttet som operativsystem tidlig på 1990-tallet, etterfulgt av alle kjente versjoner av Microsoft Windows. For det meste omfatter dette privat PC-erfaring, men også 4 års nettverkserfaring som tilleggsoppgave med daglig drift av bedriftens nettverk og tilkoblede PC-er.

Selvbygger av stasjonære PC-er omfatter:

  • Installasjon av operativssystem og programmer
  • Virusfjerning av infisert maskin
  • Fjerning av spionprogrammer og ressurskrevende filer.
  • Installasjon av grunnleggende PC-komponenter
  • Installasjon av PC tilleggsutstyr med drivere
  • Utbytting av defekte komponenter
  • Oppkobling til intranett (LAN) og internett

 

Nettverket omtalt ovenfor var av type Token Ring og operativsystemet var Novell Netware, og har ingen videre erfaring med dette siden fra tidlig på 1990-tallet, men oppsummert har jeg hatt nytte av følgende:

  • Kontroll, feilanalyse, installeringer og korreksjoner av eksisterende utstyr og programmer
  • Tilkobling av nye komponenter som datamaskiner, skrivere, kabler, skjermer, nettporter, digitaliseringsbord og programmer.