Umbraco CMS

BIM / DAK

Revit - BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Fagområde bygg, i samarbeid med sivilarkitekt. 3D-modellering av bygninger som:

  • Boliger for demente
  • Barnehage
  • Kontorbygg

 

AutoCAD - DAK (Dataassistert Konstruksjon)

Installasjon, oppbygning og utvikling av rutiner til DAK-avdelings tegningsarkiv medregnet arkivering, loggføring og backup hvorav 4 års tegningserfaring fra starten av 1990-tallet med bruk av AutoCAD i følgende disipliner:

  • Tele- / datakommunikasjon
  • Elektro
  • Automasjon og instrumentering
  • Design av kontrollrom
  • Paneler og koblingsskap
  • Mekanisk
  • Bygning