Interaktivite nettsider

Interaktive nettsider er det samme som dynamiske nettsider, hvor innholdet endrer seg basert på hva brukeren gjør eller velger. De fleste interaktive nettsider kommuniserer mot en underliggende database, og kan for eksempel hente informasjon ut i fra en handling en bruker gjør.

Utvikling av nye interaktive nettjenester kan derimot være et tidkrevende prosjekt, alt etter hva man ønsker av produkt. Nettsider som benytter en publiseringsløsning er f.eks interaktiv. Samme side genererer ulikt innhold fra en database, i motsetning til statiske sider hvor kostnadene øker etter antall ulike sider. En publiseringsløsning som er open source er i utgangspunktet gratis, men det finnes også avanserte tilleggsmoduler levert av 3. parts leverandør som innebærer en kostnad.

Hvis ferdige moduler allerede finnes, kan disse ofte være det beste valget kostnadsmessig. Derimot er det ikke alltid slik at ønskede nettjenester er utviklet. Har man spesielle ønsker som ikke finnes tilgjengelig, som et skreddersydd registreringssystem, kan Neoweb utvikle nye interaktive løsninger for din bedrift.

Neoweb har nylig utviklet og levert et annonseringssystem for Avisen Agder. Systemet er integrert mot Wordpress, og inneholder et avtalearkiv, statistikk, live-kalkulering, vedlikehold av aviser, kunder, priser, rabatter og selgere.

Referanser til Interaktive nettjenester: